SZAKEMBERKERESŐ

Legyen a DQ Család Tagja! Tel: +36 30 337 5003

Elállás és visszaküldés

Vevőt megillető elállási, illetve felmondási jogok

A Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján biztosítjuk a Vevőink számára az elállási/felmondási jog gyakorlását, illetve a megrendelt termékek visszavételét. A Vevő elállási és felmondási jogát akként gyakorolhatja, hogy a 14 napos elállási határidőn belül benyújtja az elállási/felmondási nyilatkozatát vagy az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát közli az Euro-Mix 2000 Kft.-vel a Szolgáltató elérhetőségeinek bármelyikén.


45/2014. (II.26.) Korm.rendelet 29. §-a szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát. A terméket kizárólag bontatlan, kipróbálatlan állapotban, sérülésektől mentesen van módunkban cserélni, vagy visszafizetni annak árát. Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését Vevőtől. Írásban történő elállás esetén Vevőnek a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül számlával együtt kell visszajuttatnia a boltunkba, a 9024 Győr,  Mónus Illés utca 47-49-es címünkre. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztónak kell megfizetnie a termék visszaküldésének a költségeit. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.


Amennyiben a Vevő az elállás jogát a megrendelést követően, de a kiszállítás előtt gyakorolja, semmilyen fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Ha a Vevő a fentiek szerint eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), Társaságunk haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül visszatéríti a Vevő által teljesített ellenszolgáltatást. A visszatérítést Társaságunk mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Hibás teljesítés vagy termék


1. Abban az esetben, ha logisztikai problémából adódóan a Vevő nem a megrendelt terméket kapta, a Vevőnek lehetősége van jelezni ezt Cégünk felé. Cégünk a tévesen kiküldött terméket díjmentesen kicseréli. Ebben az esetben a Vevő kizárólag Cégünkkel folytatott egyeztetést követően küldheti vissza a tévesen kiküldött terméket, melynek szállítási költségét Társaságunk állja. A termék megérkezését követően Cégünk a lehető legrövidebb időn belül gondoskodik annak cseréjéről.

2. Cégünk csak bizonyítottan hibás terméket tud cserélni. Amennyiben a Vevő által megrendelt termék bizonyíthatóan hibás, úgy Társaságunk díjmentesen cseréli azt a Vevő részére. Amennyiben nincs mód a megrendelt termék cseréjére, úgy a Vásárló kérhet árengedményt, a termék árát levásárolhatja, vagy élhet a vásárlástól való elállás jogával.

3 Sérült termék

Társaságunk a tőle elvárható legtöbb odafigyeléssel csomagolja, illetve ellenőrzi a vásárolt termékek minőségét. A csomag átvételekor a Vevő felelőssége minden esetben ellenőrizni a csomag, és a benne található termék sértetlenségét. Társaságunk csak a szállítónál az átvételkor jegyzőkönyvbe felvett panasz megléte esetén tud reklamációt elfogadni. Amennyiben a szállítással kapcsolatban bármilyen egyéb panasz felmerülne, jelezzék Cégünk felé.